Uw toegang tot juridische hulp

Hendrikse-Renes is al ruim 15 jaar een vaste partner voor al uw juridische problemen. Pragmatisch en betaalbaar zonder concessies op kwaliteit.

Meer weten?

Onze

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidscontracten, advisering en bemiddeling in arbeidsrelaties, conflicten over werk, ziekte, loon, ontslag.

Huurrecht

Bij huurgeschillen door huurachterstand, huurverhoging of achterstallig onderhoud. Ook in andere situaties zoals dreigende uithuiszetting bent u bij ons van harte welkom.

Personen- en familierecht

Onder meer gezag, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind, schuldsanering (WSNP).

Ondernemingsrecht

Bij onenigheid tussen vennoten of aandeelhouders, (dreigende) bestuurdersaansprakelijkheid of ondernemingsrechtelijke problemen anderszins bent u bij ons aan het juiste adres.

Verbintenissenrecht

Bij geschillen omtrent overeenkomsten of contracten, wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over gemaakte afspraken.

Strafrecht

Bij verdenking en/of beschuldiging van strafbare feiten; rechtsbijstand in dagvaardingszaken (politierechter of meervoudige kamer) en OM-zittingen (strafbeschikkingen, intrekking rijbewijs).

Bestuursrecht

Geschillen tegen de overheid, problemen met betrekking tot vergunningen, uitkeringen op grond van de Participatiewet, WW, ZW, WAO, WIA en Studiefinanciering.

Vreemdelingenrecht

Advies bij het aanvragen van een verblijfsvergunning, visum, Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV). Rechtsbijstand in procedures met betrekking tot ongewenstverklaring, inreisverbod, terugkeerbesluit en vreemdelingenbewaring.

IT-ICT recht

Bij geschillen omtrent Intellectueel eigendom, ICT-contracten, Samenwerkingscontracten en Privacy en Data. En bij het opstellen en uitonderhandelen van deze contracten.

Meer weten?

Maak gratis een afspraak met

één van onze advocaten

Heeft u een juridisch probleem en wilt u meer zekerheid over uw positie? Neem contact met ons op en wij zullen u duidelijk en kundig advies geven over uw probleem.

Ik heb een vraag over: